رضا آباد


اخبار روز


رضا آباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


اولین روستا از سمت جیرفت و بعد از دوراهی یا پل معروف بهادرآباد به طرف اسلام آباد می باشد که این جا همک روزگاری متعلق به خوانین حکومتی بوده و نهرهای بیشماری از هلیل رود برای کشاورزی در آن جریان داشته ، این روستا پس از انقلاب اسلامی 1357 به دست مردم افتاد و غالب همان کارگران و کشاورزان صاحب املاک آنجا شدند...

طوایف ساکن عبارتند از ... حاجب ، که از دامداران قدیمی دشتها و دامنه های کوهستانی رودبار می باشند و از رضا آباد تا منطقه کوهستان و سردشتهای چاه حسن امتداد دارند..

خانه زر، سالاری،جُلی، شهلی بر و... از دیگر ساکنان این منطقه هستند


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.