رفسنجانی


اخبار روز


رفسنجانی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رفسنجانی فوت کرد. تو راه برگشت از بیمارستان که پسرم زنگ زد و گفت.

باور نمی کردم. خیلی یهویی شد.

در هر صورت خدابیامرزدش.

رفسنجانی چند قسمت داره . یا حداقل زندگیش چند قسمت داره.

کلا با بقیه سیاستمدارهای ایران متفاوت بود و هست.

میشه گفت به نوعی خودش را پدر انقلاب می دانست. بجه هایش را عمیقا وارد کرد. مثل بقیه.

ولی مثل بقیه پاشو واینساد. و تحمل دادگاه و غیره اش دن رو داشت.

خود بخود اشتباهات زیادی کرد. ولی سعی کرد جبران کنه.

یه موقعی خیلی منفور شده بود. ولی احمدی نژاد محبوبش کرد.

والان هم در عزت و احترام فوت کرد و شما حجم تشییع کنندگانش را خواهید دید. حالا همه دشمنانش به احترامش مجبور بایستند.

خدا بیامرزدش


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.