زگردی


اخبار روز


زگردی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


زیارت میرمقداد یکی از قدیمی ترین مناطق رودبار زمین است و این قدمت چه از دوران باستان و چه در دوره معاصر می باشد ، تنها طایفه ساکن در این روستا طایفه زمانخانی می باشد که حدود 200سال کمتر یا بیشتر در این روستا ساکن هستند ، به روایت خودشان آنها از طایفه یاراحمدزهی می باشند جدشان بنام علی فرزند یاراحمد پس از گذر از ماجراهای متعدد به این سرزمین آمده و پس از یاری رساندن به سهرابیها در مقابل راهزنان تصمیم به سکونت در این مکان کنونی را می گیرد .... این طایفه در ابتدا بصورت طایفه نبودند و بخاطر جمعیت کم یعنی یک خانه تنها و پس از آن چهار برادر و فرزندانشان با وصلت با طایفه های قدرتمند آن دوران و افراد اصیل پایه های خود را مستحکم و قوی نمودند..

هم اکنون جمعیت این طایفه حدود 2500 تا 3000نفر با وابستگانشان می باشد که اکثرا در همین یک نقطه سکونت دارند و میل به مهاجرت در آنان برای همیشه بسیار کم است ...

زمینهای این طایفه هم مرز با خوانین حکومتی بوده که برخی از این زمینها را که در مرز کنونی آنان می باشد را بزرگانشان از خوانین مهیمی خریداری نمودند و یا تعارفی از سوی خانها به آنان بخشیده شدند ...

مردمان این طایفه کشاورزی را رکن اصلی زندگی خود قرار دادند ...

قبل و بعد از انقلاب مردم این طایفه زندگی یکسانی داشتند و تنها در دوراتنی که جمعیتشان کم بوده و در حد یک طایفه نبودند با طوایف دیگر عهد اخوت بسته بودند تا در شر و خیر محفوظ بمانند و زمانیکه به بیشتر از ده خانواده رسیدند خود را مستقل و بی نیاز از دیگران اعلام نمودند....


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.