سخنرانی حاج عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس در رابطه با 9 دی و مشکلات بروجرد


اخبار روز


سخنرانی حاج عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس در رابطه با ۹ دی و مشکلات بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


سخنرانی حاج عباس گودرزی

نماینده بروجرد در مجلس

در رابطه با 9 دی و مشکلات بروجردمحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.