سلاح کنترل


اخبار روز


سلاح کنترل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خواهر زن من جوونه. حدودا وقت ازدواجش است. پسر من هم نوجوونه. و داره می ره بسمت مرد شدن.

امروز که داشتم اشغال خونه رو می بردم بیرون، خواهر زنم تو راهرو گفت ماهم اشغال داریم. مال رو هم ببر. گفتم بده پسرم ببره.

گفت اون حرف گوش نمی ده. گفتم سعی کن به راه بیاریش تا گوش کنه. فکر کن شوهرته.

گفت اگه شوهرم بود بلد بودم چکارش کنم که حرف گوش کنه.

گفتم مثلا چه فرقی می کرد؟ چه سلاحی داشتی؟ یه خورده بهش فکر کن.

گفت فکر کردم و می دونم باید چکار کنم.


منکه فقط به ذهنم رسید که جز سلاح جنسی سلاح دیگه ای نداره. والا اگه با حرف می تونست که خوب پسر من روهم قانع می کرد و به راه می آورد.

نظر شما چیه؟


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.