سنگ زیرین آسیاب


اخبار روز


سنگ زیرین آسیاب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آیا مرد روزهای سخت دوباره خود را سنگ زیرین اسیاب می کند؟؟؟

گزیده ای از سخنان آیت الله هاشمی در سال 1388

دردانه های عزیزم ایام غریبی است،سختترین لحظه های زندگیم را می گذرانم.همیشه نوشته ام – یا به ضرورت یا به دل – اما این بار تفاوت دارد،شرح احوال است، احوال شخصی. کلمات زندانی احساسند وزندانی همیشه در پشت میله ها، به رنجوری می افتد!.

روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمتهای تلخ آزارت نمی دهد؟.نگاهم کرد و گفت: این آسیاب به نوبت است ،نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت می گذرد دوستان. من تا نیمه راه آمده ام ،مشیّت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد. تا در سنگ زیر و بالای آسیاب، صدای شکستن های خود را بشنوم و بچشم.

دلم که می گیرد یاد امام آرامم می کند به چشمهایش که هنوز هزار حرف نگفته دارد. چه آسان می توان بر لبان این " مردم شریف لبخند شادی نشاند" وچه آسانتر می توان لبخند را از آنان گرفت کاش عده ایی باور کنند "شادی و لبخند لازمه زندگی است "‌و دنیا بدون شادی تحمل ناپذیر است

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.