سوزنی به خودمان! / جدی نگرفتن بی آبی!


اخبار روز


سوزنی به خودمان! / جدی نگرفتن بی آبی!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سوزنی به خودمان!

جدی نگرفتن بی آبی!

زمین و زمان دارند فریاد می زنند که بی آبی و خشکسالی ایران را به شدت تهدید می کند، اما کو گوش شنوا؟!

تا به مانند کشورهای آفریقایی همچون کشور سومالی و ... نشویم، ظاهرا دادن اخطار بی آبی در کشور ما جدی گرفته نخواهد شد.

اشتباه نگیرید، عکس بالا مربوط به سازمان پارک ها و فضای سبز بروجرد نیست، عکس مربوط به یک مرکز ..... در بروجرد است.

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.