سپاس از دکتر علی شجاعی متخصص جراحی عمومی


اخبار روز


سپاس از دکتر علی شجاعی متخصص جراحی عمومی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -سپاس از دکتر علی شجاعی

متخصص جراحی عمومیجناب آقای دکتر علی شجاعی

"متخصص جراحی عمومی"


بدینوسیله از زحمات بیدریغ جنابعالی و پرسنل محترم کلینیک  امیرالمؤمنین بروجرد در امر بهبودی اینجانب کمال تشکر و قدردانی را داشته ؛توفیقات روز افزون جنابعالی را از خداوند منان خواستاریم

خانواده امیدیان


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.