شعر در مورد اسم حامد

شعر در مورد اسم حامد,شعر درباره اسم حامد,شعر برای اسم حامد,شعر در باره اسم حامد,شعر با اسم حامد,شعر درمورد اسم حامد,شعر با کلمه حامد,شعر با کلمه ی حامد,شعری در مورد اسم حامد,شعری درباره اسم حامد,شعری برای اسم حامد,شعر درباره ی اسم حامد,شعر در مورد نام حامد,شعر برای نام حامد,شعر درباره نام حامد,شعر با نام حامد,شعر درمورد نام حامد

شعر در مورد اسم حامد

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم حامد برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 دو صد بو حامد و رازی نیرزد

بنادانی که چشمش راه بین است

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم حامد

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 دوش ز محمود حمد میر شنیدم

ای سر و جانم فدای حامد و محمود

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم حامد

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 عالم فضل و علم خواجه عمید

حامد بن محمد المهتدی

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر برای اسم حامد

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 چه بود، نیک بیندیش به تدبیر خرد،

که ز حامد نستانی و به حمدان ندهی؟

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره اسم حامد

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 هیچ چیزی ز نامی و جامد

نیست الا مسبح و حامد

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با اسم حامد

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 در مرتبه ای عبد است در مرتبه ای رب است

در مرتبه ای حامد در مرتبه ای محمود

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درمورد اسم حامد

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 عشق گوید که همو مقصود بود

با محمد صلی الله علیه و الله حامد و محمود بود

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با کلمه حامد

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 تا بود نام بقا نام تو باقی بادا

زانکه از نام بقای تو بقا نام گرفت

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه ی حامد

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 تا نام تو شنیدم شد سرد بر دلم

از غایت حلاوت نام تو نام عید

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد اسم حامد

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 خسروان نقش نگین خسروی

نام را جز نام تو ناخواسته

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره اسم حامد

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 ای فزاینده مقام هنر

نام تو جاودان چو نام هنر

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم حامد

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 فرخنده باد ایام تو

کز نام تو

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اسم حامد

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 نام تو و نشان تو چون به زبان برآورم

زانکه نشان و نام تو نام و نشان نمی کشد

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد نام حامد

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 ملکا مملکت به کام تو باد

ملک هم نام تو به نام تو باد

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر برای نام حامد

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 کسی که قصد تو کرد از جهان سخاوت تو

ز نام کنیت و از نام ملک و نام خطب

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درباره نام حامد

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 دریغم آید خواندن گزاف وار دو نام

بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام

 گر خم طره ز روی تو جدا خواهد شد

نام رخساره تو نام سما خواهد شد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر با نام حامد

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 نام تو بسی تربیت نام عمر داد