شعر در مورد اسم ضحی

شعر در مورد اسم ضحی ,شعر درباره اسم ضحی,شعر برای اسم ضحی,شعر در باره اسم ضحی,شعر با اسم ضحی,شعر درمورد اسم ضحی,شعر با کلمه ضحی,شعر با کلمه ی ضحی,شعری در مورد اسم ضحی,شعری درباره اسم ضحی,شعری برای اسم ضحی,شعر درباره ی اسم ضحی,شعر در مورد نام ضحی,شعر برای نام ضحی,شعر درباره نام ضحی,شعر با نام ضحی,شعر درمورد نام ضحی

شعر در مورد اسم ضحی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم ضحی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای ضحی کرده عقل را ایام

ای برافکنده روزگار فتن

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر در مورد اسم ضحی

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

با تموزیهای خورشید رخت

زمهریر آمد تموز این ضحی

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر درباره اسم ضحی

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

همیشه تا نفروزد قمر چو شمس ضحی

مدام تا ندرخشد سها چو بدر ظلم

قول دیگر کین ضحی را خواست دوست

هم برای آنک این هم عکس اوست

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر برای اسم ضحی

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

مدت بسیار می کرد این دعا

روز تا شب شب همه شب تا ضحی

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر در باره اسم ضحی

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

هر صباحی رو نهادی سوی گور

ایستادی تا ضحی اندر حضور

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر با اسم ضحی

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

نورشان حیران این نور آمده

چون ستاره زین ضحی فانی شده

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر درمورد اسم ضحی

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

پیر نه بدر دجی بدر نه شمس ضحی

شمس نه نور خدا چون خضر اندر خضر

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر با کلمه ضحی

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

گر چه شب بازرهد خلق ز اندیشه به خواب

در رخ شمس ضحی دیده بینا چه خوشست

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر با کلمه ی ضحی

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

نام نکو همی خری و زر همی دهی

بهترز گوهر آنچه همی تو بزرخری

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعری در مورد اسم ضحی

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

نامت نوشته نیست کجا نام بد بود

وانجا که نام نیک بود صدر دفتری

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعری درباره اسم ضحی

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

به عشق از من مجو نام و نشانی

که گم کردم نشان و نام خود را

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعری برای اسم ضحی

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

خشم گیرد خرد از نام عدوی تو چنانک

نام زندیق که در بزم مسلمان گذرد

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر درباره ی اسم ضحی

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

در دولت و ملکت تو نشنیده

کس نام کران و نام ویرانی

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر در مورد نام ضحی

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

هست در زیر نگینم کشوری عالی سواد

نام او در ملک غیرت کشور بی غیرتی

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر برای نام ضحی

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

نام دورافتادگان گر رفته از خاطر تو نیز

از فراموشان بی نام و نشان خود بپرس

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر درباره نام ضحی

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

الهی تا بود بر لوح ایام

ز نام نامی نوشیروان نام

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر با نام ضحی

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

ای نام تو در هر لغتی ذکر انام

وز تذکره نام تو شیرین لب و کام

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر درمورد نام ضحی

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

بی نام تو شعله ها تباهند تباه

با نام تو کارها تمامند تمام

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر در مورد اسم ضحی

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

تا نگذرد ز نام سزاوار نام نیست

تا معترف به نقص نباشد تمام نیست

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر درباره اسم ضحی

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

دست باید داشتن از ننگ و نام

عشق را عاری چو ننگ و نام نیست

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر برای اسم ضحی

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

بس نام نکوی بی مسمی دیدم

از نام نکوی خویش در ننگ شدم

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر در باره اسم ضحی

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

از روی تو شام صبح گردد

وز زلف تو صبح شام دیجور

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر با اسم ضحی