صبحانه


اخبار روز


صبحانه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بچه ها قبل از اینکه بیایید مدرسه چی می خورید؟

خانم اجازه. اول مامانمون بهمون نون و پنیر و گوجه و خیار و گاهی گردو و چایی می ده بعد برای اینکه از خونه بیرونمون کنه یه خورده فحش می ده می خوریم. البته خواهرمون رو هم گاهی با فحش و داد و بیداد بلند می کنه


پی نوشت :بچه های من صبح یه وعده از خانمم صبحانه می گیرند و می خورند و یه وعده فحش.

بنده خدا چدن استرس داره که اینها دیرشون نشه به زور و با فحش بیرونشان می کنه


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.