صبح جمعه با شما


اخبار روز


صبح جمعه با شما

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -صبح جمعه با شما

امروز جمعه صبح زود با دوچرخه برای لذت بردن از طبیعت و همراهی با گروهی از دوچرخه سواران بروجردی  عازم گلدشت شدم.

دیگر می توان برای بروجرد از نام شهر دوچرخه سواران نیز استفاده کرد. خود من از دیدن این همه علاقمند به دوچرخه سواری در منطقه گلدشت تعجب کردم.

در کنار دوچرخه سواری مطالب دیگری نیز برای سایت تهیه کردم و در یک جمله سوژه های بسیار خوبی را پیدا کردم که بزودی روی سایت قرار خواهم داد.

پس منتظر مطالب " صبح جمعه با شما" باشید.....محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.