صخره های اعجاب انگیز کاشا کاتووه تنت


اخبار روز


صخره های اعجاب انگیز کاشا کاتووه تنت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یکی از عجایب دنیا صخره های کاشا کاتووه تنت است که این صخره های اعجاب انگیز در نیومکزیکو ی ایالات متحده واقع است. این صخره های قلمی, فرسایش یافته اند. صخره های کاشا کاتتوه تنت در اصل از گدازه های آتشفشانی در طول 6 میلیون سال به وجود آمده اند. شکل هندسی این صخره ها مشابه یکدیگر هستند, اما تنها تفاوت موجود در آنها ارتفاع متفاوتشان است. اختلاف ارتفاعی که این صخره ها را از هم متمایز کرده, بین چند فوت تا 90 فوت می باشد. در ادامه به چندین عکس از این صخره های عظیم می پردازیم.

صخره های کاشا کاتووه

صخره های کاشا کاتووه تنت

صخره های کاشا کاتووه تنت

صخره های کاشا کاتووه تنت

صخره های کاشا کاتووه تنت

صخره های کاشا کاتووه تبت

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.