عبدل آباد


اخبار روز


عبدل آباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


حدودا 8 کیلومتری اسلام آباد می باشد و مردمانی کشاورز و دامدار دارد و از یک طرف زمینهایش هم به حیدر آباد وصل می باشد...

ساکنانش از طوایف ، جلی،سنجری، داوودی ، دهمیری، حاجب و ... می باشند

این روستا از قبل از انقلاب محل کشاورزی بوده اما پس از انقلاب مسکونی و بصورت یکجا نشینی قرار گرفت...

دوستان اطلاعات تکمیلی را در اختیار ما بگذاریدتا استفاده نماییم


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.