عشق من


اخبار روز


عشق من

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دیشب فهمیدم که کدوم دختر عشق من است.

وقتی ساعت دو شب دندونش درد گرفت و با اینکه بخاطر حرف گوش نکنیش اینطوری شده‌بود

و با اینکه شب بهم گفته بابا تو مهم نیستی.


ولی باز بردم یه درمانگاه شبانه روزی خوب و دندونش رو درست کردم و البته پول خوب هم دادم.

ولی تو راه برگشت خوشحال بودم. عشقم کنار نشسته بود


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.