علل مقاومت در برابر تغییر


اخبار روز


علل مقاومت در برابر تغییر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

هر قدر هم یک برنامه تغییر پیشنهادی از نظر فنی یا اداری کامل باشد افرادی که به استخدام سازمان در آمده اند هستندکه آن را به اجرا در می آورند یا مانعه اجرای آن می شوند. مقاومت در برابر تغییر یک پاسخ احساسی- رفتاری به تهدید های واقعی یا خیالی ، نسبت به یک کار جاری تثبیت شده است.
مقاومت در برابر تغییر م یتواند به صورت های گوناگون صورت پذیرد. فهرست زیر چگونگی مقاومت در برابر تغییر را از مخالفت شفاهی تا عدم همکاری نشان می دهد( مقاومت بسیار شدید ممکن است حتی شامل خرابکاری نیز باشد ) . برای مدیرانیادگیری چگونگی تشخیص نمودهای مقاومت در برابر خودشان و دیگران مهم است به ویژه اگر بخواهند در ایجاد  حمایت از تغییر اثربخش باشند، برای مثال مدیران می توانند با استفاده از موارد زیر پاسخ ها و تاکتیک های مقابله با صورت های گوناگون مقاومت را آماده سازند.

شکل های معمول مقاومت در برابر تغییر:

-    افراد به طور مستقیم به مقابله با فکر و پیشنهاد جدید برمی خیزد.
-    فرد سریع پرسش های زیادی را مطرح می کند که بعضی از آنها ممکن است ارتباطی با فرایند تغییر نداشته باشد.
-    فرد سکوت را پیش می گیرد و چیزی ابراز نمی کند.
-    فرد ناراحت به نظر می رسد و نمی تواند نسبت به پیشنهاد تصمیم بگیرد.
-    فرد به سرعت در میابد و آنگاه به تحلیل پرایی وش جاری به عنوان بهترین روش می پردازد.
-    فرد اصرار می روزد که تغییر برای همه عادلانه نیست.
-    فرد آثار منفی پیشنهادهای پیشین تغییر را بر میشمرد حتی اگر ارتباطی با این برنامه نیز نداشته باشد.
-    فرد نیاز به تغییر را به حداقل جلوه می دهد.
-    فرد خیلی توافق نشان می دهد ولی انتقاد های تاسف بار می کند.
-    فرد راه حلی فوری و فوتی پیشنهاد می کند که واقعا به تغییر حقیقی منجر نخواهد شد.


اکنون که صورت های گوناگون مقاومت در برابر تغییر را بررسی کردیم بهتر است علل مقاومت افراد در برابر تغییر را نیز مورد توجه قرار دهیم. برای مقاومت کارکنان در برابر تغییرات در محیط کار چند دلیل عمده ذکر شده است:

ترس یا تعجب از ناشناخته ها: هنگامی که تغییرات بنیادی یا نوآوری بدون آگاهی قبلی به کارکنان معرفی شود از تبعات احتمالی آن هراسان می شوند.
جو عدم اعتماد : اعتماد شامل ایمان متقابل به نیات و رفتار دیگران می شود. عدم اعتماد محرمانه بودن اطلاعات ا ایجاب می کند که عدم اعتماد عمیقتر را به همراه دارد . کارکنانی که به مدیران خود اعتماد دارند علاقه بیشتری برای صرف تلاش فوق العاده و استفاده از فرصت کار با چیزهای متفاوت نشان می دهند.

ترس از شکست: تغییرات ارغاب آمیز در کار می تواند موجب مشکوک شدن کارکنان به تواناییهایشان شود.  به خود شک کردن، اعتماد به نفس را فرسوده می کند و رشد و بهبود شخصی را نیز فلج خواهد ساخت.

از دست دادن وجهه و اعتبار و یا امنیت شغلی : تغییرات اداری یا فن آوری که تهدیدی برای تغییر پایگاه های قدرت یا حذف مشاغل باشد عموما مقاومت شدیدی را به وجود می آورد.

فشار همکاران: کسی که به طور مستقیم تحت تاثیر تغییر نیست ممکن است برای حمایت از منافع دوستان یا همکارانش به طور فعال در برابر تغییر مقاومت کند.

گسیختگی سنت های فرهنگی و یا روابط گروهی: هنگامی که افراد به محل دیگری برای انجام کار انتقال می یابند یا ارتقا پیدا می کنند یا ماموریت دیگری به آنان داده می شد تعادل نسبی پویایی های فرهنگی و گروهی برهم میخورد.

تضادهای شخصیتی
: درست همانگونه که از یک دوست به خاطر گفتن یک حرفی که دوست نداریم از مخالف خود بشنویم فاصله میگیریم شخصیت عاملان تغییر نیز می تواند مقاومت ایجاد کند.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.