علیرضا رحمانی مقدم و موفقیت در کشتی جوانان ایران


اخبار روز


علیرضا رحمانی مقدم و موفقیت در کشتی جوانان ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


پرچم بروجرد همیشه بالاست

علیرضا رحمانی مقدم

و موفقیت در کشتی جوانان ایران


بعد از ٥ سال علیرضا رحمانی مقدم با ناداوری تهرانی ها و برد قاطع تمام حریفان با نتیجه ده بر صفر و ضربه فنی برای بروجرد نقره ای شد و سهمیه انتخابی تیم ملی را گرفتمحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.