علی آباد


اخبار روز


علی آباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


آلیاوا نام محلی علی آباد است که در میان مردم به آلیاوا کرکی هم مشهور است ..

این روستا بعد از رضا آباد و از سمت پل بهادرآباد به طرف اسلام آباد دومین روستای بزرگ می باشد .. آلیاوا در دوطرف جاده اصلی قرار دارد و دارای ترکیب جمعیتی متنوعی می باشد ، ساکنینی با فامیلهای خانه زر ، شهریاری، مکثایی، سالاری رییسی و... دارد

اکثر مردم این روستا هم کشاورز می باشند و به ندرت در میان آنها دامهای کم تعداد دیده می شود...


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.