عمل دماغ


اخبار روز


عمل دماغ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پسرک ما در بچگی دماغش شکسته و ما نفهمیدم. لذا یه خورده دماغش نافرمانی است.

حالا دیروز آمده به مامانش می گه که این دماغ رو من باید عمل کنم. والا بهم زن نمی دن.


یعنی پسرم از الان به زن فکر می کنه.

مثل خودمه

پی نوشت : ده سالشه


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.