عکس قدیمی از تیم با اخلاق فوتبال مرصاد بروجرد


اخبار روز


عکس قدیمی از تیم با اخلاق فوتبال مرصاد بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عکس قدیمی از

تیم با اخلاق فوتبال "مرصاد" بروجرد

تیم مرصاد سال ۷۹ یا ۸۰_

 نشسته از چپ:  فاضل،رازانی، کماسی، محمدی، سیفی

ایستاده راست: صارمی، قلی پور، داود پهلوان، رمضانی، صابونچی، فایزی، محمد رضا داوودی

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.