فاصله


اخبار روز


فاصله

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فاصله بین سلامتی و مریضی یه لحظه است. دقیقا یک ثانیه

و بعد از اون یه ثانیه همه چیز فرق می کنه. قدر سلامتی رو می فهمی و می فهمی هیچی نیستی.

دقیقا هیچی نیستی


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.