فرق دیگری بین رئیس و مسوول


اخبار روز


فرق دیگری بین رئیس و مسوول

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -فرق دیگری بین رئیس و مسوول


فرهاد داودوندی- بروجرد:

دیگر همه می دانند که سایت فرهاد 90 همیشه بین رئیس و مسوول فرق گذاشته و می گذارد.

بطور خلاصه اینکه: رئیس صد در صد عاشق میز است، اما مسوول عاشق خدمت به مردم است.

اما یک نکته دیگری را هم باید به مطالب قبلی فرق بین رئیس و مسوول اضافه کنم و آن این است که:

رئیس بخاطر حفظ میز ریاست همیشه ترسو است، دلش را ندارد اگر مشکلی با کسی دارد،
تلفن را بردارد و زنگ بزند و با طرف روبرو، دو کلمه حرف حساب بزند!

نهایت هنرش در فرستادن پیغام و پسغام است!

اما "مسوول"، مرد و مردانه نگاه چشمان طرف روبرویش می کند و حرف دلش را رو در رو می زند.

همنشینی با "رئیس"، انسان را ترسو بار می آورد، اما همنشینی با " مسوول" انسان را شجاع می کند.

رئیس از صبح تا شب بخاطر سر پوش نهادن به ضعف ریاستش به دنبال پاپوش دوختن برای دیگران است.

اما مسوول اگر هم کم و کسری در بین دیگران ببیند، اول خودش را مقصر می شناسد که چرا بیش از پیش فعالیت نداشته که چنین اتفاقاتی در جامعه رخ داده است.

" رئیس " همانطور که به ترفندی آمده، به کیشی هم خواهد رفت! نه مراسم تودیعی و نه مراسم بدرودی!

 بنده خدا با همان ترسی که همیشه برای از دست دادن میز ریاستش داشته، دست آخر در چاهی که شب و روز برای دیگران کنده، با سر خواهد افتاد.

والسلام!

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.