فقط آرزو کن ولی به شیوه ی درست نوشته ی پیر فرانک


اخبار روز


فقط آرزو کن ولی به شیوه ی درست نوشته ی پیر فرانک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


فقط آرزو کن ولی به شیوه ی درست

آرزوها معمولا چیزهایی دوردست به نظر می رسند که به دست آوردنشان و یا رسیدن به آن ها امری سخت و محال می نماید.

اگر به خواندن کتاب در زمینه ی موفقیت علاقه مند هستید و از آن دسته افرادی هستید که برای موفق شدن و موفق بودن تلاش می کنید، کتاب های منتشر شده از پیر فرانک و به طور خاص کتاب "فقط آرزو کن ولی به شیوه ی درست" یک کتاب خواندنی و بسیار مناسب برای شما خواهد بود.

به طور کلی آثار پیر فرانک در آموختن شیوه ی صحیح تفکر و خواستن و چگونگی طی کردن مسیری که به تحقق آرزوها منجر شود، فوق العاده هستند.

در کتاب حاضر با تجربه های گوناگون از افرادی که آرزوهای دور و دراز داشته و با روش صحیح تفکر و نحوه ی خواستن به آن ها دست یافته اند، روبرو می شویم. پول، شغل، سلامتی، قدرت، شهرت و هر چیز دیگری که آرزو داشته باشید، فرقی نمی کند. تنها چیزی که اهمیت دارد مسیری ست که برای رسیدن به آن در پیش گرفته اید.

می باید به آرزوی خود اعتماد کرده و برای رسیدن به آن الگوی صحیح را طی کنید. اگر آرزویی در سر دارید که برای رسیدن به آن لحظه شماری می کنید، بد نیست که حداقل یک بار کتاب فقط آرزو کن ولی به شیوه ی درست را مطالعه کنید.


محصولات


ارسال نظر





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.