فهرست روستاهای شهرستان بشاگرد


اخبار روز


فهرست روستاهای شهرستان بشاگرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فهرست روستاهای شهرستان بشاگرد

ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
1 سردشت 342 سردشت مركزی
2 ملكن 343 سردشت مركزی
3 كوه حیدر 336 جكدان مركزی
4 امیگی (چوخون ) 337 جكدان مركزی
5 بلبل اباد 338 جكدان مركزی
6 اهون 339 جكدان مركزی
7 جكدان ( كلوجكدان ) 340 جكدان مركزی
8 گوریچی 341 جكدان مركزی
9 كونك 344 پارمون گافروپارمون
10 وائن 328 گوهران گوهران
11 گوهران ( انگهران ) 329 گوهران گوهران
12 پاهتك 330 گوهران گوهران
13 شهرشیب 331 گوهران گوهران
14 كرمستان 332 گوهران گوهران
15 درگاه 333 گوهران گوهران
16 بیكهنو (بیخ كهنو ) 334 گوهران گوهران
17 سورك ( دستگرددرگاز ) 335 گوهران گوهران
18 درکاه 487 گوهران گوهران
19 روستای 488 گوهران گوهران
20 دستگرد درگاز 486 درآبسر گوهران

 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.