قاسم آباد


اخبار روز


قاسم آباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


قاسم اباد یا شهرک رییسیها ...

این روستا یکی از شهرکهای ساخت سپاه پاسداران می باشد که طایفه رییسی را از مناطق کوهستان و دشتهای رودبار زمین به نزدیکی مرکز شهرستان رودبار و در کنار جاده اصلی جیرفت اسلام آباد انتقال و اسکان دادند ، این روستا در دهه هفتاد بنا شد و همانطور که از نامش پیداست متعلق به طایفه رییسی می باشد....

رییسیها خود را بلوچ می دانند که از مناطق جنوبی بلوچستان به ندرت به این سمت کوچ نموده اند ، ، اما پس از گذشت سالها با وصلتهای متعدد با طوایف میان رودبار و جبالبارز به خصوص مردمان کوه شاه و مردهک و گرگندیها ، خوی و خصلت و برخی از آداب و رسوم آنان به خصوص زبانشان از تغییر کرد ، بطوریکه امروزه رییسیها به زبان فارسی معروف به کوهشاهی تکلم می کنند و از بلوچی تنها لباسش را به یادگار برده اند ...


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.