قهرمانان دانش آموز تنیس روی میز بروجرد مشخص شدند


اخبار روز


قهرمانان دانش آموز تنیس روی میز بروجرد مشخص شدند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


قهرمانان دانش آموز تنیس روی میز بروجرد

مشخص شدند

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آموزشگاههای شهرستان بروجرد(دوره اول متوسطه)باشرکت 42نفردرسالن شهدای دانش آموزبصورت دوحذفی برگزارگردیدودرپایان نفرات برتراین دوره ازمسابقات مشخص شدند .  

مقام اول: مهدی داودی دبیرستان ولیعصر

مقام دوم : محمدحجتی  دبیرستان شهیدبهشتی

مقام سوم مشترکا:محمدمهدی کلیایی دبیرستان شاهد و محمدحسین پشمکار دبیرستان شهیدبهشتی

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.