قوم کوچ (بلوچکاره ) در شاهنامه فردوسی


اخبار روز


قوم کوچ (بلوچکاره ) در شاهنامه فردوسی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

قدیمی ترین منبعی که در آن واژه کوچ اشاره شده ، شاهنامه فردوسی اثر حماسی ـ ملی ایران است که در قرن دهم میلادی ـ چهارم هجری ـ به نظم درآمد . فردوسی جنگجویان قوم کوچ را به شجاعت و مردانگی ستوده است.

فردوسی شاعرحماسه سرای ایران همواره اقوام اریایی را مورد ستایش قرار می داد در واقع شاهنامه جایگاه و تمدن هر قومیت را به خوبی مشخص می کند: اولین بار در داستان سیاوش هنگامی که وی در کار جمع آوری لشکر برای جنگ با افراسیاب است از کوچ ها ها یاد می شود :

گزین کرد زان نام آوران سوار  /  دلیران جنگی، ده و دو هزار

هم از پهلوی پارس و کوچ و بلوچ  /   ز گیلان جنگی و دشت سروچ

سپرور پیاده ده و دو هزار      /     گزین کرد شاه از در کارزار ...

فردوسی در ادامه ی این داستان این گونه می سراید که سیاوش :
از ایران که هرآن کس که گو زاده بود   /    دلیر و خردمند و آزاده بود
بفرمود تا جمله بیرون شدند    /    زپهلوسوی دشت و هامون شدند
 
داستان همه ی جنگجویانی که برای جنگ با افراسیاب آماده شده اند، ایرانی و پهلوان زاده اند.
درداستان "نبرد کیخسرو با افراسیاب " نیز از قوم کوچ یاد شده است . در این داستان کیخسرو( پسر سیاوش ) برای گرفتن انتقام خون پدرش که به دستور افراسیاب در توران زمین کشته شده است به دنبال سربازان شجاع و دلاوری است که در میدان جنگ تاب جنگیدن داشته باشند و به دشمن پشت نکنند.
پس گُستهم اشکش تیز گوش / که با زور و دل بود و با مغز وهوش
یکی گرز دار از نژاد همای /  به راهی که جُستیش بودی بپای
سپاهش ز گُردان کوچ و بلوچ / سگالیده جنگ و برآورده خوچ
کسی در جهان پشت ایشان ندید / برهنه یک انگشت ایشان ندید
درفشی برآورده پیکر پلنگ / همی از درفشش ببارید جنگ ...
نگه کرد کیخسرو از پشت پیل / بدید آن سپه را زده بر دو میل
پسند آمدش سخت و کرد آفرین / بدان بخت بیدار و فرّخ نگین


فردوسی در توصیف سپاه کوچ و بلوچ چنین می گوید :

کسی در جهان پشت ایشان ندید/ برهنه یک انگشت ایشان ندید

فردوسی پرچم سپاهیان کوچ وبلوچ را چنین  ترسیم میکند :

 درفشی بر آورده پیکر پلنگ /همی از درفشش ببارید جنگ

در این داستان نیز فردوسی همه ی جنگجویان را که قوم کوچ نیز جزیی از آنان بوده اند ، ایرانی الاصل و آرایایی می داند و در لا به لای اشعار آن سپاهیان را چنین معرّفی می نماید:
«
سپاهی زتخم فریدون جم »
مسلماً این قوم قرن ها قبل از جنگ های سیاوش و کیخسرو وجود داشته و در خاک ایران به عنوان یک محب وطن زندگی می کرده اند


مثال: برگرفته شده از redapple.blog.ir
http://redapple.blog.ir/post/%D9%82%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.