محفل انس با قرآن در مسجد سید بروجرد


اخبار روز


محفل انس با قرآن در مسجد سید بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


پنج شنبه

محفل انس با قرآن در مسجد سید بروجرد


محفل انس با قرآن با حضور خانواده های قرانی بروجرد  مسجد سید بحرالعلوم پنجشنبه 18 آذر بعد از نماز مغرب و عشاء ضمنا عزیزان میهمان  سفره قرآن به صرف شام میباشند

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.