مختارآباد


اخبار روز


مختارآباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


مختار آباد در دوره خوانین به دست مختار یکی از خوانین رودبار آباد گردید و نامش را یا خود و یا دیگران بر این منطقه نهادند ..

از شواهد موجود و آثار بجامانده مانند تپه باستانی و قدیمی بر می آید که تاریخی کهن و قدمتی چند هزارساله در این سرزمین وجود داشته باشد که به علت عدم کاووش و تحقیقات علمی و کارشناسی تاریخ دقیق آن نامشخص است ...

در دورانی بسیار طولانی وجود رودخانه هلیل رود مایه خیر و برکت در رودبار زمین بوده و همین امر علت سکونت مردم در حواشی رودخانه بوده .. در آن دوران که خوانین مالکان این سرزمین بودند کارگر استخدام یا از بردگانشان استفاده می کردند تا کانالهایی از رودخانه به زمینهای مجاور حفر نمایند تا کشت و زرع خود را گسترش دهند ..

طوایف ساکن مختار آباد .

اکثریت ساکنان این روستا کسانی هستند که قبل از انقلاب اسلامی ایران زیر یوغ بردگی خوانین بودند و پس از انقلاب آزاد شده و در زمینهایی که کار می کردند ساکن شدند

سایر طوایف ساکن اقلیت بوده که کثرتا از رعایای قبل از انقلاب بوده عبارتند از ، چتری ، حاجب،ناوکی،گلبج ، ریسی و... که برخی از این ساکنان پس از انقلاب از نواحی اطراف به اینجا کوچ کرده اند....

عمده شغل مردم این سرزمین کشاورزی می باشد، که باوجود احداث موتورهای برقی توسط سپاه پاسداران و واگذاری به مردم رونق بیشتری یافته است


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.