مراسم بزرگداشت شهید نواب صفوی در بروجرد


اخبار روز


مراسم بزرگداشت شهید نواب صفوی در بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -مراسم بزرگداشت شهید نواب صفوی

 در بروجرد


مراسم بزرگداشت شهید نواب صفوی

سخنران:سردار حاج حسین الله کرم

زمان:یک شنبه۲۶دی ازنمازمغرب به صرف شام

مکان: مسجد میر(شهرستان بروجرد)


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.