مراسم سه شب جمعه و چهلم


اخبار روز


مراسم سه شب جمعه و چهلم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مراسم سه شب جمعه

زنده یاد حاج احمد ترابی گودرزی

پنج شنبه 16 دی 1395 ساعت 2 الی 3/30 بعد از ظهر

حسینیه پیرزادی ها انتهای خیابان بهار


@@@@@@@@@@


مراسم چهلم مرحوم فاطمه دهقانی

مادر محمد، رضا و احمد مساجدی

و مادر بزرگ حسین نیک ضمیر


پنج شنبه 16 دی 1395 ساعت 2 الی 3/30 بعد از ظهر

مسجد فائم(عج) خیابان بهار

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.