مرحوم محمد دزفولی به دیار باقی شتافت


اخبار روز


مرحوم محمد دزفولی به دیار باقی شتافت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -از چپ: آقایان علیرضا دزفولی(آریان) پسر مرحوم، یوسفی و حاج رضا خیری بازیگران سریال معمای شاه.

مرحوم محمد دزفولی به دیار باقی شتافت


مرحوم محمد دزفولی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش جان به جان آفرین تسلیم نمود و به دیار باقی شتافت

سایت فرهاد 90  درگذشت مرحوم دزفولی را به خانواده های وابسته و بخصوص آقایان علیرضا دزفولی ( آریان) و حاج رضا خیری (بازیگران سریال معمای شاه ) تسلیت عرض نموده و برای آن نو گذشته از درگاه الهی آرزوی علو درجات دارد.
یوسفی هستم  شانه راست بنده علیرضا دزفولی(آریان) پسر مرحوم وشانه چپ بنده حاج رضا خیری بازیگران سریال معمای شاه.

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.