مرحوم محمد رضا شریفی در جوار حق آرمید


اخبار روز


مرحوم محمد رضا شریفی در جوار حق آرمید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


مرحوم محمد رضا شریفی در جوار حق آرمید


مرحوم محمدرضاشریفی (عموی علیرضا شریفی) قبل از ظهر امروز برای همیشه در جوار حق آرمید.

مراسم تشیع آن مرحوم روز پنجشنبه ۹۵/۹/۱۸  ساعت ده صبح در میان حزن و اندوه خانواده و دوستان آن مرحوم در آرامستان دارالسلام برگزار شد.

سایت فرهاد 90 در گذشت مرحوم محمد رضا شریفی را به خانواده محترم آن مرحوم و خانواده های وابسته و بخصوص آقای علیرضا شریفی کارشناس ورزش آموزش و پرورش تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات آرزو دارد.محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.