مرحوم محمد علی اشجع در جوار حق آرمید


اخبار روز


مرحوم محمد علی اشجع در جوار حق آرمید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرحوم محمد علی اشجع در جوار حق آرمید

قبل از ظهر امروز مرحوم محمد علی اشجع (پدر گرامی اخوان اشجع، پدر خانم آقای حسین بهزاد) در میان حزن و اندوه دوستان و فامیل در دارالسلام بروجرد برای همیشه در جوار حق آرمید.

سایت فرهاد 90 برای بازماندگان و فامیل های وابسته و بخصوص دوستان عزیز آقایان مسعود و وحید اشجع و حسین بهزاد صبر آرزو می کند و از درگاه خداوند مهربان برای آن نوگذشته علو درجات آرزو دارد.
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.