مظفر آباد


اخبار روز


مظفر آباد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


مظفرآباد نیز روستایی تقریبا قدیمی است و ساکنان آن غالبا از طایفه زابلی هستند که خود را مهاجرانی از زابل می دانند که بیش صدسال و اندی به این منطقه مهاجرت نموده اند تا با دهقانی و کشت و زرع در رودبار زمین آباد و زرخیز امرار معاش نمایند ... آنها نیز ابتدا در زمینهای خوانین در ازای حقوق یا همان سهم کشاورزی مانند ده به یک یا سه به یک کار می کردند که پس از انقلاب بسیاری از آنان صاحب املاک گردیدند ، البته از قبل نیز تعدادی دامدارانی بزرگ بودند ... زابلی ها بیشتر در مظفرآباد و اسلام آباد ساکن هستند..

این روستا در مسیر ره فرعی رودبار به کهنوج قرار دارد

دوستان اطلاعات بیشتر در اختیار ما بگذارید تا استفاده نماییم


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.