معجزه زندگی دیگران باش


اخبار روز


معجزه زندگی دیگران باش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



معجزه زندگی دیگران باش

اگر کسی گره‌ای دارد

و تو راهش را می‌دانی سکوت نکن!

اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن.

معجزه‌ی زندگی دیگران باش

بی‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود ...


محصولات


ارسال نظر





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.