معرفی کتب عاشورایی


اخبار روز


معرفی کتب عاشورایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رهنگ عاشورا

مؤلف: جواد محدثی

اسفند 1374

نشر معروف

این اثر در تبیین 428 موضوع مربوط به فرهنگ عاشوراست که در طی 512 صفحه به

صورت الفبایی تنظیم شده است. مؤلف در تشریح هدف از نگارش این اثر در مقدمه چنین

می نویسد: «هدف از تدوین این فرهنگ نامه آن بود که یک مجموعه یک جلدی فشرده

دَمِ دستی و کاربردی،حاوی لازم ترین دانستنی ها پیرامون موضوعاتی که به آن نهضت

جاوید، چه در عصر حادثه، چه زمان های پس از آن تا امروز مربوط می شود ارائه گردد. از

این رو مدخل های کتاب که به ترتیب الفباست، اشخاص، گروه ها، جاها، کتاب ها،

اصطلاحات، سنّت ها، شعایر، تعالیم مکتبی و محورهای دیگر را که به نحوی در ارتباط با

فرهنگ عاشوراست شامل می شود».


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.