منطقه عملیاتی سومار و ارتفاعات میمك / مهندس شیرزاد داودوندی رئیس هیات شطرنج بروجرد


اخبار روز


منطقه عملیاتی سومار و ارتفاعات میمک / مهندس شیرزاد داودوندی رئیس هیات شطرنج بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
به مناسبت هفته دفاع مقدسمنطقه عملیاتی سومار و ارتفاعات میمك

 مهندس شیرزاد داودوندی رئیس هیات شطرنج بروجرد
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.