موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد و کمک ویژه شب یلدا


اخبار روز


موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد و کمک ویژه شب یلدا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

و کمک  ویژه شب یلدا


به مناسبت شب یلدا برای هر نفر از اعضای تحت پوشش موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد  مبلغ ده هزار تومان تحت عنوان کمک هزینه  زمستانی علاوه بر مستمری نقدی وغیر نقدی ماهیانه بحساب آنان واریز گردید.

 جمع این کمک واریزی بیش از شش میلون تومان می باشد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.