موفقیت آقای رضا کیامنش و افتخاری دیگر برای فوتسال بروجرد


اخبار روز


موفقیت آقای رضا کیامنش و افتخاری دیگر برای فوتسال بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


موفقیت آقای رضا کیامنش

 و افتخاری دیگر برای فوتسال بروجرد


آقای رضا کیامنش امروز موفق شد که تست نیم فصل داوران لیگ برتر فوتسال را با نمره عالی بگذراند و افتخاری دیگر برای جامعه فوتسال بروجرد واستان لرستان کسب نماید

به امید توفیق روز افزون همه نمایندگان ورزش بروجرد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.