موفقیت اصلان آرام در مسابقات دو و میدانی بسیج کشور


اخبار روز


موفقیت اصلان آرام در مسابقات دو و میدانی بسیج کشور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -پرچم بروجرد در ورزش بسیج کشور هم بالاستکسب مقام قهرمانی "اصلان آرام"

در مسابقات دو و میدانی بسیج کشور


کسب مقام اول مسابقات دو و میدانی بسیج کشور در سمنان توسط برادر بسیجی اصلان آرام در رشته 800 متر را به جامعه ورزشی بروجرد تبریک عرض می نماییم.

هییت دو میدانی بسیج-روابط عمومی بسیج ورزشکاران بروجرد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.