موفقیت سیاوش سلیمی پرنده بروجردی


اخبار روز


موفقیت سیاوش سلیمی پرنده بروجردی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

موفقیت سیاوش سلیمی پرنده بروجردی


سیاوش سلیمی پرنده خوش آتیه بروجردی توانست با عبور از مانع ۲ متر و ۵ سانتی متر مقام دوم  کشور را به دست بیاورد

عکس ها: از فرهاد داودوندی


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.