میش پدوم(اسلام آباد)


اخبار روز


میش پدوم(اسلام آباد)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


میش به معنی گوسفند است که گویی در قدیم الایام محل چرا  استراحت گوسفندان خوانین بوده و پدوم به معنی باد کرده که شاید حکایت از هلاک شدن تعداد زیادی از رمه باشد...

میش پدوم متعلق به خوانین مهیمی بوده و حتی پس از انقلاب نیز خانها باید هر زمین خریداری شده را امضاء می کردند تا قانونی باشد...

پس از انقلاب نامش به اسلام آباد تغییر کرد و اولین ساکنانش طایفه سالمی بودند که قبل از انقلاب در خدمت خوانین حکومتی بودند که به برکت انقلاب اسلامی از قید آن آزاد شدند..

سالمی ها مردمانی سخت کوش و پر جنب و جوش بودند و زمینهایی را که در اختیار داشتند را  به سایر طوایف رودبار زمین هم واگذار کردند و با این ترفند سرزمینی بی سکنه را  آباد و تبدیل به مرکز شهرستان رودبار جنوب کردند و خود نیز در کنار آن رشد چشمگیری کردند ...

طایفه سالمی مردمانی خوش خلق و خونگرم هستند که به حُسن نیک شهره هستند و از همینرو مورد احترام سایر مردم نیز می باشند ..

جمعیت این طایفه بطور قطع نامشخص است اما تخمین ما بین 2 تا 3500نفر می باشد که 90درصد ساکن اسلام آباد مرکز شهرستان رودبار جنوب می باشند


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.