نامه بسیار مهم آقای احد قاسمی سرپرست اداره ورزش و جوانان بروجرد به ریاست محترم شورای شهر


اخبار روز


نامه بسیار مهم آقای احد قاسمی سرپرست اداره ورزش و جوانان بروجرد به ریاست محترم شورای شهر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


نامه بسیار مهم آقای احد قاسمی

سرپرست اداره ورزش و جوانان بروجرد

به  ریاست محترم شورای شهر


((( پاداش ورزشکاران قهرمان بروجردی شامل:

اشتغال،مسکن،زمین،ماشین و ..اعطا شود)))

بروجرد یکی از شهرهایی است که خوشبختانه تعداد بسیاری از ورزشکاران ملی پوش آن در قالب تیمهای ملی در مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی حضوری موفق داشته اند

امروز مطلع شدیم که آقای احد قاسمی سرپرست  محترم  اداره ورزش و جوانان بروجرد طی نامه ای  به ریاست محترم شورای شهر بروجرد  در زمینه تشویق ملی پوشان قهرمان بروجردی  که در  رقابتهای مهم المپیک، مسابقات جهانی و آسیایی موفق به کسب عناوین اول تا سوم شده اند،

خواهان  احقاق حق  ورزشکاران  موفق و برومند بروجردی  شده است

در این نامه آقای احد قاسمی  با استناد به قوانین  مهم کشوری از جمله  اصل یکصد و سی هشتم قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران  از اعضای  محترم شورای شهر

تسهیلات تشویقی  برای  پاداش  ورزشکاران قهرمان بروجردی شامل :

اشتغال، تسهیلات زندگی، مسکن، زمین، اتومبیل، از کارافتادگی، اعطای نشان و  سایر هدایای نقدی  و ... درخواست نموده است.

در خاتمه نامه نیز ، سرپرست اداره ورزش و جوانان بروجرد از ریاست محترم شورای شهر درخواست نموده تا بزودی و بطور ویژه  این درخواست بسیار مهم در کمیسیون  حمایت از ورزشکاران شورای شهر بروجرد مطرح و  مورد توجه  ویژه اعضای شورای شهر قرار بگیردمحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.