نشست اعضا جدید هیات دو و میدانی بروجرد


اخبار روز


نشست اعضا جدید هیات دو و میدانی بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


نشست اعضا جدید هیات دو و میدانی بروجرد


آقای حسین سامانی رئیس هیات دو و میدانی بروجرد

آقای شیر خدا نظامی دبیر هیئت

آقای محمد گودرزی کمیته داوران

آقای میلاد سروندی کمیته مسابقات

آقای آرمین دیناروند روابط عمومی

آقای نصرتی کمیته انضباطی

آقای شهاب زندی کمیته استاندارد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.