نفش قرارداد در اجرا


اخبار روز


نفش قرارداد در اجرا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به خوبی آشکار است که قبل از اجرا می بایست توافق کرد و توافق نیز بر روی یک سند تنظیم و به امضای طرفین برسد 
در هر قراردادی می بایست رعایت سود و زیان طرفین به صورت منصفانه قید شود و اگر هر قراردادی جتی با چندین شاهد نیز به امضا رسیده باشد و به سورت یکسو نگاشته شده باشد آن قرارداد تحمیلی بوده و جنبه تعقیب ندارد 
در کلیه قرارداد ها می بایست رعایت ایمنی افراد ذکر شده باشد از اجرت و تهیه مصالح که بگذریم   زمان تحویل و پایداری قرارداد از مهم ترین ها نیز محصوب می شود 
 در یک قرارداد خوب اشاره به  استفاده از  تجهیزات و قطغات مناسب  شده است    زیرا تجهسزات و فطعات  مناسب از جمله قوای یک قرارداد خوب محسوب می شود به کار گیری تجهیزات کافی مانع از   دردسر در یک قرارداد می شود   .
انصاف و دقت  در حین کار   جزو اصل یک قرارداد  به شمار می رود   اگر کار مطابق با قراداد وضع شده به پیش برود    خستگی کار را از شانه های شما کاسته و در پایان کار نیز  برای شما  اعتبار ایجاد  میکند  .
سعی کنید قبل از  انشای قرارداد کاری  چند روز به آن خوب فکر کنید زیرا روزهایی می آیند که شما به این می اندیشید که اگر بیشتر فکر کرده بودم و بعد امضا می کردم چه بسا کار زود تر و به سلامت و بدون ادع ا و  یا   دبه   تما شده بود .   
پس بیشتر فکر کنید  تا بهتر عمل کنید  و سپس امضا  اما 
یادتان باشد که وسواس نیز نداشته باشید . 

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.