نقد اجتماعی/ مدرسه نوسازی که یک ماه است افتتاح شده، غرق شد و زمینش نشست کرد!!!


اخبار روز


نقد اجتماعی/ مدرسه نوسازی که یک ماه است افتتاح شده، غرق شد و زمینش نشست کرد!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


البته به ما ربطی ندارد که:

مدرسه نوسازی که یک ماه است افتتاح شده،

 غرق شد و زمینش نشست کرد!!!فرهاد داودوندی- بروجرد:

آقای عزیز، بیننده گرامی سایت، نگاه من کن، آهای آقای گرامی، چرا داری نگاه عکسهای این پست می کنی؟ منو داشته باش!

خانم عزیز، اومدی توی این سایت خبرهای شهر را بخوانی یا اومدی عکسهای مدرسه نوساز حافظی را ببینی؟!

بی خیال  عکسهای مدرسه نوساز حافظی بروجرد بشوید که هنوز یکماه از افتتاحش نگذشته زمینش نشست کرده، سالن آن شده رودخانه و شوفاژ ها را با آب دهان به دیوار چسبانیده اند و کف حیاط هم  شده مثل دریاچه گهر!

منو نیگا کن، بی خیال بیت المال و ساخت و ساز و اینجور حرف ها! اصل خبر را بچسب!

طوطیان شکر شکن و روایان خبر و ناقلان سخنگو چنین نقل کرده اند که: یک ماه پیش! موقع افتتاح این مدرسه نوساز، اینقدر رئیس و روسای شهر از همدیگر تشکر کرده اند که روح مرحوم محمد کریم پیرنیا پدر معماری نوین ایران از داخل گور به صدا در آمده و چنین گفته: نیاکان ما هزاران سال پیش بناهایی استوار کرده اند که  باد و باران و آفتاب به آنها گزندی نزده، قول می دهم یکماه نگذشته چنان "ریق" این بنای شما در برود که  حکایت ها برایش بنویسند!

خدا رحمت کند مرحوم محمد کریم پیرنیا را که با دو تا جمله حسابی زده به هدف! روحش شاد!
 


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.