نکاتی از ترجمه عربی به فارسی


اخبار روز


نکاتی از ترجمه عربی به فارسی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به منظور این که ترجمة متن عربی به فارسی به درستی و کاملا دقیق انجام گیرد، یکی از مهم ترین اصول و مبانی ترجمه، یعنی صرف و نحو باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا می باید این موضوع حتما لحاظ گردد که قواعد دستور زبان عربی تأثیر به سزایی در ترجمه دارند. این نکته ای است که متاسفانه برخی مترجمان آن را نادیده گرفته، و به نوعی گاها از آن گذشته اند؛ در صورتی که این بی توجهی، به هر دو زبان مبدأ و مقصد خدشه وارد می کند.


ترجمه متن عربی به فارسی


توجه به نکات بالا، یعنی روشمند کردن ترجمه متن عربی به فارسی، نبود روش صحیح برای ترجمه و عدم تخصص در صرف و نحو، موجب ناکامی مترجم و ناموفق بودن ترجمه ها شده است.


ترجمه متن عربی به فارسی


شیخ محمد بهاء الدین عاملی(متوفی 1031ق) به نقل از صفدی می گوید ترجمه دو روش دارد: یكی روش یوحنا بن بطریق و ابن ناعمه حمصی، و آن این كه هر كلمه ای از كلمات متن اصلی در نظر گرفته شود تا لفظی دیگر كه مرادف آن است آورده شود، سپس به كلمه دیگر به همین نحو پرداخته شود تا جمله ای كه ترجمه می شود به پایان برسد. این روش، روش ناپسندی است؛ به دو دلیل:

1. گاه در زبان دوم، لفظی كه كاملاً معادل لفظ موجود در متن اصلی باشد پیدا نمی شود؛ از این رو احتیاج سبب می شود كه همان لفظِ زبان اصلی در ترجمه آورده شود بدون آن كه امكان تغییر آن وجود داشته باشد. از این جاست كه الفاظ بیگانه یونانی در اصطلاحات علومی كه به عربی ترجمه شده، فراوان است.

2. خواص تركیب و نسبت های كلامی در اسناد خبری و سایر انشاءها و مجاز و استعاره و مانند آنها در زبان های گوناگون، با یكدیگر اختلاف دارند و در تعبیر یكی نیستند؛ بنابراین ترجمه تحت اللفظی گاهی در رساندن اصل مراد خلل به وجود می آورد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.