نگاه به اینده


اخبار روز


نگاه به اینده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

داشتم بچه هام و بخصوص پسرم رو نصیحت می کردم که از الان به اینده شغلی اش توجه کنه. در فراز مهمی بهش گفتم : ببین در زمان ما ،ما فکر می کردیم دولت حواسش به همه چی هست. فکر اشتغال و اینده و پیشرفت مارو کرده. وما فقط باید خوب درس بخونیم. لذا فقط درس خوندیم ولی بعدا دیدیم که نه. اینطوری نبوده. دولت فکری به حال نخبه ها و بقیه نکرده. لذا همه در بدر شدند. یکی رفت خارج. یکی رفت تو یه شغل دیگه. در هرصورت همه درسخونها از نظر مالی آدمهای موفقی نشدند. یعنی درس خوندنشون موجب پولدار شدنشون نشد.
حالا شما مثل ما نباشید. حواستون به انتخاب رشته و اینده شغلی باشه. مثلا درسته تو فیزیک و ریاضی  رو خیلی دوستداری ولی علوم پایه کلا تو ایران شغل نداره مگر تدریس. لذا اگه بخوای اونها رو بخونی باید از ایران بری.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.