هسته میوه ها یکی یکی در حال تولد


اخبار روز


هسته میوه ها یکی یکی در حال تولد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -هسته میوه ها، یکی یکی در حال تولد


بر اساس سخن شاعر که فرمود: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند چندی قبل چند نوع میوه در بیش از 60 گلدان کاشتم و چشم به راهم که رشد کنند تا آنها را به مکان ها و دوستانی که قول داده اهدا کنم.

خوشبختانه شاهد تولد چند تایی از این هسته میوه ها هستم و امیدوارم در آینده  بقیه هم از دل خاک سر برون کنند تا 60 گلدان نهال میوه به دوستان تقدیم کنم.
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.